امیرحسین دانش
  درباره من :
امیرحسین دانش

پست های مرتبط به این مدرس

ماکروی ارسال فایل ورد توسط ایمیل

ماکروی ارسال فایل ورد توسط ایمیل ...

یک ماکروی بسیار جالب و مهم که می توانید در محیط برنامه نویسی Word از آن استفاده کنید. این ماکرو در زمان اجرا پنجره ارسال ایمیل نرم افزار Outlook را...

2014-02-28 00:00:00
ادامه مطلب