آموزش خوشنویسی لاتین به سبک کاپرپلیت

آموزش خوشنویسی لاتین به سبک کاپرپلیت


400,000 تومان

200,000 تومان

در این دوره میاموزیم

دوره آموزش خوشنویسی لاتین به سبک کاپرپلیت دارای ویژگی های ذیل است: • معرفی سبک های خوشنویسی لاتین • آموزش گام به گام خوشنویسی لاتین به سبک Copperplate در ۱۱ جلسه (در مجموع ۲۵۳ دقیقه) شامل نحوه نوشتن تمامی حروف کوچک، بزرگ، اعداد، علائم و اتصالات حروف • آموزش خط کشی و زاویه بندی صفحه • معرفی کامل ابزار مورد نیاز • شامل فایل های کاربردی قابل پرینت و برگه های تمرین • امکان تصحیح دو تمرین نهایی هنرجو پس از پایان دوره

فصل 1/ 13 درس/252 دقیقه

توضیحات اولیه

رایگان

توضیحات اولیه

خط کشی و زاویه بندی صفحه

خط کشی و زاویه بندی صفحه

شروع کار با نیب و هولدر

شروع کار با نیب و هولدر

حرکات اصلی در کاپرپلیت

حرکات اصلی در کاپرپلیت

m n p v y i u w t

m n p v y i u w t

a o c e q d g j

a o c e q d g j

x z s r f k h b l

x z s r f k h b l

اتصالات حروف

اتصالات حروف

P B R F T I J L S

P B R F T I J L S

A M N V W U H K Y

A M N V W U H K Y

X Z E G D O Q C

X Z E G D O Q C

اعداد و علائم

اعداد و علائم

مرور کلی و نوشتن یک متن

مرور کلی و نوشتن یک متن

0 نظر

user