دوره پیشرفته برنامه نویسی اکسل

دوره پیشرفته برنامه نویسی اکسل


99,000 تومان

75,000 تومان

در این دوره میاموزیم

زبان VBA یا Visual Basic For Application از سوی مایکروسافت برای توسعه اکسل و دیگر محصولات آفیس استفاده می شود.به دلیل وسعت کاربرد ماکرو نویسی اکسل، امروزه دانش اولیه این موضوع به زبان فارسی در منابع مختلف ارائه شده و در دسترس همگان قرار دارد. ولی مطالب تخصصی تر متاسفانه تا کنون ارائه نشده و این موضوع انگیزه ما شد تا با طراحی و تدوین این دوره کمک کنیم که دانش تخصصی در موضوع برنامه نویسی اکسل فراگیر شود. اگر تجربه عملی در موضوع ماکرو نویسی ندارید، پیشنهاد می کنیم که به عنوان پیش نیاز، دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ را مشاهده بفرمایید. معرفی دوره : مطالب این دوره کاملا کاربردی است، و بر اساس نیاز های عملی شما طراحی شده است. در هر قسمت یک یا چند مثال کاربردی مطرح شده که متناسب با سرفصل های هر قسمت، چالش های واقعی را مطرح کرده و به آنها پاسخ می دهد. در تولید این محتوا عللاوه بر تجربه چندین ساله در موضوع پروژه های ماکرو نویسی اکسل، از کتابهای مرجع جدید در این موضوع هم بهره برده ایم و مثال های این دوره، پیاده سازی بومی شده از کتب مرجع و آمیخته با تجربه شخصی مدرس دوره می باشد و یک بار دیگر ادعا می کنیم که مجموعه پیش روی شما (دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ به همراه دوره پیشرفته برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶) کامل ترین دوره آموزش برنامه نویسی یا ماکرو نویسی اکسل در زبان فارسی می باشد. سوال های متداول : این دوره پیش نیاز دارد؟ بلی، کسی که مایل به مشاهده این دوره است، باید با موضوع برنامه نویسی در اکسل آشنا باشد. پیشنهاد می کنیم که دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ ما را مشاهده بفرمایید. این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ مخاطب این دوره کاربران حرفه ای اکسل هستند که تجربه برنامه نویسی اکسل را دارند و می خواهند مهارتشان افزایش پیدا کند. این دوره عنوان “دوره پیشرفته” دارد و این یعنی که ما برای مدیریت زمان و ارائه مطالب بیشتر مجبور شدیم که بخشی از کد های هر قسمت را از پیش تهیه کنیم. البته که توضیحات کافی ارائه برای همه کد ها اراده شده ولی سرعت ارائه، نبت به دوره مقدماتی بیشتر است. نتیجتا قبل از تهیه این دوره بدانید که محتوای این دوره جدی، پیشرفته و سنگین است !. البته اگر به زبان ما آشنا باشید، می دانید که مطالب سنگین را با بیانی ساده و قابل درک ارائه می کنیم. پس نگران نباشید ! در صورت تهیه دوره، سوال های ما را چگونه پاسخ می دهید ؟ گروه پرسش و پاسخ ما در تلگرام و همچنین بخش نظرات در انتهای هر قسمت، محلی است که می توانید سوال های خود را مطرح کنید. ما در حد توان و البته دوستان دیگر تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و سعی می کنیم که در مسیر یاد گیری، به هم کمک کنیم. شیوه تدریستون چطوره؟ برای آشنایی شما با زبان و شیوه تدریس ما، پنج قسمت اول دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل را به صورت رایگان در اختیارتان قرار داده ایم.

توضیحات بیشتر

زبان VBA یا Visual Basic For Application از سوی مایکروسافت برای توسعه اکسل و دیگر محصولات آفیس استفاده می شود.به دلیل وسعت کاربرد ماکرو نویسی اکسل، امروزه دانش اولیه این موضوع به زبان فارسی در منابع مختلف ارائه شده و در دسترس همگان قرار دارد. ولی مطالب تخصصی تر متاسفانه تا کنون ارائه نشده و این موضوع انگیزه ما شد تا با طراحی و تدوین این دوره کمک کنیم که دانش تخصصی در موضوع برنامه نویسی اکسل فراگیر شود. اگر تجربه عملی در موضوع ماکرو نویسی ندارید، پیشنهاد می کنیم که به عنوان پیش نیاز، دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ را مشاهده بفرمایید. معرفی دوره : مطالب این دوره کاملا کاربردی است، و بر اساس نیاز های عملی شما طراحی شده است. در هر قسمت یک یا چند مثال کاربردی مطرح شده که متناسب با سرفصل های هر قسمت، چالش های واقعی را مطرح کرده و به آنها پاسخ می دهد. در تولید این محتوا عللاوه بر تجربه چندین ساله در موضوع پروژه های ماکرو نویسی اکسل، از کتابهای مرجع جدید در این موضوع هم بهره برده ایم و مثال های این دوره، پیاده سازی بومی شده از کتب مرجع و آمیخته با تجربه شخصی مدرس دوره می باشد و یک بار دیگر ادعا می کنیم که مجموعه پیش روی شما (دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ به همراه دوره پیشرفته برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶) کامل ترین دوره آموزش برنامه نویسی یا ماکرو نویسی اکسل در زبان فارسی می باشد. سوال های متداول : این دوره پیش نیاز دارد؟ بلی، کسی که مایل به مشاهده این دوره است، باید با موضوع برنامه نویسی در اکسل آشنا باشد. پیشنهاد می کنیم که دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶ ما را مشاهده بفرمایید. این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ مخاطب این دوره کاربران حرفه ای اکسل هستند که تجربه برنامه نویسی اکسل را دارند و می خواهند مهارتشان افزایش پیدا کند. این دوره عنوان “دوره پیشرفته” دارد و این یعنی که ما برای مدیریت زمان و ارائه مطالب بیشتر مجبور شدیم که بخشی از کد های هر قسمت را از پیش تهیه کنیم. البته که توضیحات کافی ارائه برای همه کد ها اراده شده ولی سرعت ارائه، نبت به دوره مقدماتی بیشتر است. نتیجتا قبل از تهیه این دوره بدانید که محتوای این دوره جدی، پیشرفته و سنگین است !. البته اگر به زبان ما آشنا باشید، می دانید که مطالب سنگین را با بیانی ساده و قابل درک ارائه می کنیم. پس نگران نباشید ! در صورت تهیه دوره، سوال های ما را چگونه پاسخ می دهید ؟ گروه پرسش و پاسخ ما در تلگرام و همچنین بخش نظرات در انتهای هر قسمت، محلی است که می توانید سوال های خود را مطرح کنید. ما در حد توان و البته دوستان دیگر تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و سعی می کنیم که در مسیر یاد گیری، به هم کمک کنیم. شیوه تدریستون چطوره؟ برای آشنایی شما با زبان و شیوه تدریس ما، پنج قسمت اول دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل را به صورت رایگان در اختیارتان قرار داده ایم.

فصل 1/ 3 درس/78 دقیقه

شیء Application، صفات و ویژگی های مهم

شیء Application یکی از مهمترین اشیائ مدل شیء اکسل است و خیلی از کارکرد ها و رفتار های برنامه اکسل توسط آن کنترل می شود. در این قسمت با ویژگی ها و متد های زیر از این شیء آشنا می شویم:ThisWorkbook, ActiveWorkbook, WindowState, Visible, DisplayFullScreen, DisplayFormulaBar, ScreenUpdating DisplayAlerts, Calculation, Calculate, Quit, OnTime, Wait

تکنیک های پیشرفته شامل متد OnKey، آرایه های داینامیک، متغیر های استاتیک و …

در این قسمت ابتدا نگاهمان به مدل شیء اکسل را ادامه داده و با صفات و متد های زیر آشنا می شویم : متد OnKey از شیء Applicationt، صفتCut از شیء Range، صفتResize از شیء Range، صفتEnd از شیء Range سپس موضوعات و نکات پیشرفته برنامه نویسی زیر را بررسی می کنیم : آرایه های داینامیک، توابع Lbound و UBound، کار با User Defined Data Type (UDT)، متغیر های استاتیک، مفهوم Built-in Constant ، ارجاع آرگومان به روش ByVal و ByRef.

انواع DialogBox، متد های GetOpenFilename و GetSaveAsFilename، متد FileDialog

در این قسمت به انواع DialogBox در اکسل می پردازیم. ابتدا کار با پنجره InputBox از کتابخانه اکسل و آرگومان های خاص آن را فرا میگیریم. سپس با استفاده از متد های GetOpenFilename و GetSaveAsFilename و متد FileDialog پنجره انتخاب فایل را صدا می زنیم. بعد از آن یاد میگیریم که با استفاده از متد ExecuteMso از شیء CommandBars دیالوگ های اکسل را باز کنیم. در پایان هم DataForm را با استفاده از VBA صدا می زنیم.

فصل 2/ 3 درس/79 دقیقه

طراحی فرم شروع، تغییر موقعیت فرم، مفهوم Tab Order، تکنیک تغییر اندازه فرم ها

در این قسمت با تکنیک های پیشرفته طراحی فرم که شامل مباحث زیر می شوند، آشنا می شویم: طراحی فرم شروع (Splash Screen)، صفت EnableCancelKey، تغییر موقعیت فرم در روی صفحه، مفهوم Tab Order، طراحی فرم تغییر مقدار محدوده، تکنیک تغییر اندازه فرم ها .

تکنیک های استفاده از لیست باکس، صفت MultiSelect، لیست باکس های چند ستونی

در این قسمت تکنیک های پیشرفته طراحی فرم را ادامه داده و با کنترل لیست باکس و تکنیک های استفاده از آن آشنا می شویم. صفت ListStyle و کاربرد آن و همچنین صفت MultiSelect را آموزش دیده و در پایان هم در مورد لیست باکس های چند ستونی صحبت می کنیم.

درگ کردن کنترل های فرم، نمایش نمودار بر روی فرم، فرم ویرایش اطلاعات

در این قسمت باز هم تکنیک های پیشرفته طراحی فرم را ادامه داده و با سه موضوع زیر آشنا می شویم: درگ کردن کنترل های فرم، نمایش نمودار بر روی فرم، طراحی فرم ویرایش اطلاعات (Data Form).

فصل 3/ 2 درس/51 دقیقه

مدیریت پوشه ها و فایل های ویندوز توسط شیء FileSystem

در این قسمت در مورد مدیریت پوشه ها و فایل های ویندوز توسط VBA و به طور مشخص با استفاده از شیء FileSystem صحبت می کنیم. کپی، انتقال و حذف فایل و پوشه را آموزش دیده و با روش پیمایش پوشه ها آشنا می شویم. در پایان هم کار با File Attributes را آموزش می بینیم.

مدیریت پوشه ها و فایل ها توسط FileSystemObject، ویرایش فایل های متنی توسط fso

در این قسمت باز هم در مورد مدیریت پوشه ها و فایل های ویندوز توسط VBA و البته این بار با استفاده از شیء FileSysteObject صحبت می کنیم.در مورد کپی، انتقال و حذف فایل و پوشه ها صحبت کرده و مدیریت فایل های متنی توسط fso را آموزش میبینیم. در پایان هم ارسال اطلاعات اکسل به فایل txt و همینطور خواندن از فایل txt را یاد میگیریم.

فصل 4/ 1 درس/25 دقیقه

درج و ویرایش Chart ها در VBA، آشنایی با مدل شیء نمودار

در این قسمت در مورد درج و ویرایش Chart ها در VBA صحبت می کنیم و با موضوعات زیر آشنا می شویم: مدل شیء نمودار در اکسل، کار با انواع نمودار ها در VBA، ایجاد نمودار های تعاملی در VBA، نمونه ای از انیمیشن های نموداری در VBA.

فصل 5/ 3 درس/78 دقیقه

استفاده از API های ویندوز، کتابخانه Word، کتابخانه Outlook، دستور Shell

در این قسمت ابتدا در مورد استفاده از API های ویندوز صحبت می کنیم. سپس موضوع اتصال به دیگر برنامه های Office و به طور مشخص کتابخانه Word و کتابخانه Outlook صحبت کرده و از محیط اکسل اطلاعات را به فایل ورد می فرستیم و در قالب ایمیل ارسال می کنیم و در پایان هم اجرای برنامه ها با استفاده از دستور Shell را آموزش می بینیم.

استفاده از ADODB، اتصال به Access و Sql Server، شیء Connection و Recordset

در این قسمت در مورد اتصال به منابع داده با استفاده از کتابخانه ADODB صحبت می کنیم و به طور ویژه اتصال به Access و Sql Server را آموزش میبینیم. با اشیاء Connection و Recordset آشنا شده و در مورد درج، ویرایش و حذف اطلاعات به کمک ADODB صحبت می کنیم.

خواندن و نوشتن در Windows Registry، کار با رنگ ها، خواندن اطلاعات از وب

در این قسمت ابتدا با موضوع خواندن و نوشتن در Windows Registry آشنا شده و به کمک آن یک ساختار محدودیت تعداد باز شدن فایل اکسل تعریف می کنیم. سپس در مورد روش های مختلف تعریف رنگ ها در VBA شامل Decimal, RGB, HSL صحبت کرده و در پایان هم با استفاده از دو کتابخانه مختلف خواندن اطلاعات از وب را آموزش میبینیم.

فصل 6/ 2 درس/54 دقیقه

کار با Class Module ها، صفات و متد های کلاس، رویدادهای کلاس، نمونه کلاس مشتری ها

در این قسمت در مورد مفهوم و روش ایجاد و کار با Class Module ها صحبت می کنیم. صفات و متد های کلاس را تعریف می کنیم. با رویدادهای Initiate و Terminate آشنا شده و یاد میگیریم که صفات ReadOnly تعریف کنیم. در پایان هم یک کلاس نمونه برای درج و ویرایش لیست مشتری ها ایجاد می کنیم.

سفارشی سازی Ribbon ها به کمک XML

در این قسمت ابتدا با مفهوم و ساختار فایل اکسل (XML) آشنا می شویم. سپس محتوای فایل های اکسل را در ساختار xml مشاهده کرده و در پایان ویرایش Ribbon ها و ساخت Ribbon سفارشی را آموزش میبینیم.

8 نظر

user


ثبت نظر 1398-04-28 behzad Beik
سلام و عرض ارادت ، مهندس برای انتخاب اخرین سطر از یک جدول چه کدی رو پیشنهاد میکنید؟
ثبت نظر
رضا یحیی پور 1398-05-05
پیشنهاد میکنم از name manager و تعریف فرمول offset استفاده بفرمایید
ثبت نظر 1397-04-10 کوروش حسینی
سلام و درود و خسته نباشید . استاد عزیز چرا آموزش نرم افزار تحت وب رو آموزش نمیدید ؟ اگه این سوپرایز رو برای ما بگذارید بسیار ممنون میشیم .
ثبت نظر 1397-09-01
ممنونم از نشرات ارزنده شما واقعا یک خدمت است که هیچ فرد فراموش نخواهد کرد هم چنان خواهان برنامه های دیزاینین همچو برنامه های ارزنده را باز هم سپاس از تک تک شما عزیزان خورسند باشید
ثبت نظر
رضا یحیی پور 1397-09-01
سپاس
ثبت نظر 1399-09-07 Ali ghasemi nezhad
سه دوره ماکرو نویسی وجود دارد، مقدماتی، پیشرفته و دوره جامع این دوره ها چه تفاوت اساسی با هم دارند؟
ثبت نظر
رضا یحیی پور 1399-09-08
سلام در حقیقت دوره های مقدماتی و پیشرفته بروز شده دوره ماکرو نویسی هستند (شما دوره های مقدماتی و پیشرفته رو مشاهده کنید لطفا)
ثبت نظر 1399-09-18 مرتضی منیعی
سلام خدمت استاد فرزام عزیز بزرگوار نظر شخصی من در مورد مجموعه آموزشی vba اکسل اینه که بازم جاداره قسمت سوم پیشرفته تر وی بی اکسل را ارائه بدید . خواهش می کنم اگه براتون مقدوره این پک را بسازید با تشکر و احترام